Защита на личните данни

Нашият портал не изисква въвеждането на лични данни и не съхранява такива.
Така, че няма от какво да се притеснявате във тази връзка :)
Ако искате допълнителна информация, просто се свържете с нас по телефона посочен в обявата.