Сигурност

Тъй като нашият портал не съхранява лични данни, то няма от какво да се притеснявате.
Използваме защитена връзка, за максимална сигурност докато преглеждате сайта или или попълвате формуляри от него.