портал на Апостолска Християнска Църква "Присъствие" - Бургас

Нов уеб сайт на църквата

12.05.2023

https://accpresence.com/bg/

Това всъщност не е просто още един сайт.
А си е система със права на досъп.
Защита на данни.
Доста ресурси съхранявани на облак.
Иноватинва система за защита на файлове и видео материали.
Като те са достъпни според правата на достъп.